POČETNA STRANA    |    O NAŠEM PODUZEĆU    |    REFERENCE    |    DJELATNOST TVRTKE    |    ADRESA    |    SLIKE
 
 
DJELATNOST TVRTKE
 

1. 1. Ugradnja i servisiranje uređaja za dizanje invalidskih kolica:

Naša tvrtka vrši ugradnju, popravku i servisiranje sljedećih tipova uređaja za dizanje invalidskih kolica: 2. Ostale inženjerske djelatnosti:

Kao deo kompleksnih usluga koje pruža, naša tvrtka obavlja i sljedeće djelatnosti:
  • Prijevoz uređaja za dizanje invalidskih kolica
  • Ugradnja uređaja za dizanje invalidskih kolica
  • Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju uređaja za dizanje invalidskih kolica
  • Ovjera tehničke dokumentacije za ugradnju uređaja za dizanje invalidskih kolica
  • Puštanje u rad uređaja za dizanje invalidskih kolica
  • Održavanje, servisiranje i snabdjevanje rezervnim dijelovima uređaja za dizanje invalidskih kolica
Vršimo također i rekonstrukciju kola za fiksne kolosijeke, kao i kompletnu uslugu pribavljanja tipskih dozvola, odnosno obezbjeđenja potrebne dokumentacije za puštanje u rad.

 
Magyar   English   Deutsch   Français   Русский   Српски   Română   Български   Slovenčina   Polski   Česky   Slovenský
Magyar | English | Deutsch | Français | Русский | Српски | Română | Български | Slovenčina | Polski | Česky | Slovenský
Copyright © 2000-2010 greenroadkft.hu Green Road d.o.o.
1122 Budapest, Városmajor utca 19/b | Tel/Fax.: +36 1 356 5339 | E-mail.: info@greenroadkft.hu